Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Cennik usług stomatologia

Diagnostyka
Badanie profilaktyczne kontrolne - pierwsza wizyta, wizyta kontrolna z kompletem zdjęć RTG wewnątrzustnych (RTG skrzydłowo-zgryzowe, zębowe) * 100 ZŁ
Konsultacja implantologiczna, protetyczna, periodontologiczna     * 150 ZŁ
Konsultacja specjalistyczna z wystawieniem opinii na piśmie, wielospecjalistyczny plan leczenia na piśmie (kwota odliczana od kosztu leczenia po wpłacie zaliczki) * 800 ZŁ
pakiet DSD (konsultacja stomatologiczna, wyciski, sesja fotograficzna przed i po, pełen projekt funkcjonalny i estetyczny, mocup czyli przymiarka projektu w ustach, plan leczenia z harmonogramem. (kwota odliczana od ceny ogólnej po wpłacie zaliczki ) * 1200 ZŁ
Stomatologia zachowawcza
Wypełnienie kompozytowe * 150-500 ZŁ
Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym   * 100-150 ZŁ
Rekonstrukcja zęba materiałem kompozytowym z wykorzystaniem włókna szklanego
* 500-700 ZŁ
Onley kompozytowy * 800 ZŁ
Onley ceramiczny * 1300 ZŁ
Opatrunek czasowy (leczniczy) * 200 ZŁ
Wybielanie zęba martwego - pierwsza wizyta * 150 ZŁ
za każdą dodatkową wizytę * 100 ZŁ
Profilaktyka
Lakowanie bruzd w zębach stałych -1 ząb * 100 ZŁ
Lakierowanie zębów stałych * 100-150 ZŁ
Skaling całkowity  lub piaskowanie (oba łuki ) * 250 ZŁ
Skaling całkowity + piaskowanie * 350 ZŁ
Skaling całkowity +piaskowanie + fluoryzacja * 400 ZŁ
Endodoncja (leczenie kanałowe) pod mikroskopem
Cena za leczenie kanałowe obejmuje znieczulenie, całkowite opracowanie i wypełnienie kanałówpod mikroskopem, opatrunek oraz zdjęcia RTG)
Ząb 1-kanałowy * 600 ZŁ
Ząb 2-kanałowy * 700 ZŁ
Ząb 3-kanałowy * 1000 ZŁ
Ząb 4-kanałowy * 1100 ZŁ
Ząb ósmy * 1200 ZŁ
Usunięcie złamanego narzędzia * 300-500 ZŁ
Zamknięcie perforacji * 300 ZŁ
Reendo zęba 1-kanałowego * 700 ZŁ
Reendo zęba 2-kanałowego * 800 ZŁ
Reendo zęba 3-kanałowego * 1200 ZŁ
Reendo zęba 4-kanałowego * 1300 ZŁ
Doraźna pomoc w leczeniu kanałowym * 200 ZŁ
Protetyka
Licówka ceramiczna * 1700 ZŁ
Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu Zr O2 * 1700 ZŁ
Korona ceramiczna na podbudowie metalowej  * 1100 ZŁ
Proteza szkieletowa * 1700 ZŁ
Proteza szkieletowa z elementami precyzyjnymi (zatrzask, zasuwa, belka, korony teleskopowe cena ustalana indywidualnie  
Wkład koronowo-korzeniowy * 500 ZŁ
Proteza akrylowa  całkowita, częściowa * 1300 ZŁ
Proteza akrylowa zęby kompozytowe * 2000 ZŁ
Podścielenie elastyczne * 400 ZŁ
Podścielenie trwałe * 500 ZŁ
Szyna akrylowa, szyna Michigan * 600 ZŁ
Deprogramator wg Kois’a  * 600 ZŁ
Korona ochronna * 200 ZŁ
Chirurgia
Ekstrakcja zęba * 300-500 ZŁ
Ekstrakcja zęba mlecznego * 100-200 ZŁ
Operacyjne usunięcie zęba - wykonywane przez specjalistę chirurgii stomatologicznej * 500-1000 ZŁ
Atraumatycznej ekstrakcji  zęba   z augumentacją zębodołu PRF(przygotowanie do implantacji  po 3 miesiącach) * 500 ZŁ
Opatrunek * 100 ZŁ
Resekcja wierzchołkowa +koszt materiału odbudowy * 600-1000 ZŁ
Zamknięcie zatoki * 600 ZŁ
Hemisekcja * 1000 ZŁ
Radectomia * 1000 ZŁ
Odbudowa kości (bez materiału) + koszt materiału użytego zabiegu * 1500 ZŁ
Przeszczep kości * 4000 ZŁ
Chirurgiczne wydłużenie korony  zęba ( 1 ząb)  * 400 ZŁ
Plastyka dziąseł - pełen łuk (korekta uśmiechu dziąsłowego) * 2500 ZŁ
Podcięcie wędzidełka * 200-400 ZŁ
Implantologia
Simplant – cyfrowe planowanie implantów
* 500-1500 ZŁ
Implanty premium – implantacja TISSUECARE pozwala uzyskać długoczasową stablizację tkanek twardych i miękkich oraz trwały efekt estetyczny najwyższej jakości
Wprowadzenie implantu (Dentsply Ankylos ) * 3000 ZŁ
Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cynku + indywidualny łącznik protetyczny Atlantis – wykonywany w Szwecji na zamówienie na podstawie skanów indywidualnych pobranych w gabinecie. * 2500 ZŁ
Implanty 
Wprowadzenie implantu( Icx, Dentium, Neodent) * 2500 ZŁ
Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cynku + łącznik indywidualny Atlantis * 2500 ZŁ
Implantoprotetyka
Proteza na 4 implantach – cena z implantami (premium – Ankylos) * 25000 ZŁ
Proteza na 4 implantach – cena z implantami (implant ICX Dentium Neodent) * 23000 ZŁ
Proteza na 4 implantach z na koronach teleskopowych ze złota galwanicznego * 27000 ZŁ
Proteza na 2 implantach i korony teleskopowe ze złota galwanicznego tylko w żuchwie * 15000 ZŁ
Most metalowo-ceramiczny na podbudowie metalowej na 6 implantach * 40000 ZŁ
Most pełnoceramiczny na podbudowie z tlenku cynku na 6 implantach * 60000 ZŁ
Zabieg Implantacji natychmiastowy – w cenie: usunięcie zęba, materiał do odbudowy kości, łącznik tymczasowy , korona natychmiastowa –tymczasowa * 4000 ZŁ
Zabieg atraumatycznej ekstrakcji  zęba   z augumentacją zębodołu PRF ( przygotowanie do implantacji  po 3 miesiącach ) * 500 ZŁ
Sinus lift otwarty * 4000 ZŁ
Sinus lift zamknięty * 2000 ZŁ
Odbudowa kości (bez materiału) + koszt materiału * 2000 ZŁ
Przeszczep kości * 4000 ZŁ
Nawigacja do implantacji * 1000 ZŁ
Stomatologia estetyczna
Wybielanie * 1000 ZŁ
Wybielanie nakładkowe (zestaw nakładek + dwie strzykawki żelu wybielającego) * 600 ZŁ
Wybielanie Zoom/Beyond + nakładki (Spektakularne efekty w krótkim czasie. W cenie: zabieg w gabinecie, efekt po jednej wizycie + nakładki i żel w celu podbicia i utrzymania efektu) * 1300 ZŁ
Licówka ceramiczna – Najlepszy i  trwały efekt perfekcyjnego uśmiechu osiągamy dzięki temu rozwiązaniu * 1700 ZŁ
Onley ceramiczny * 1300 ZŁ
Onley kompozytowy * 800 ZŁ
Bonding * 400-700 ZŁ
Periodontologia
Usunięcie kamienia nazębnego * 250 ZŁ
Piaskowanie * 250 ZŁ
Usunięcie kamienia + piaskowanie  * 350 ZŁ
Kiretaż zamknięty  w znieczuleniu   * 300-400 ZŁ
Kiretaż otwarty - zabieg płatowy - cena ustalana idywidualnie  
Szynowanie rozchwianych zębów * 1000 ZŁ
Zabieg pokrycia recesji  1 ząb     * 800 ZŁ
Zabieg pokrycia recesji powyżej 2 zębów - cena ustalana idywidualnie  
Chirurgiczne wydłużenie korony zęba  ( cena za 1 ząb ) * 400 ZŁ
Plastyka dziąseł pełen łuk (korekta uśmiechu dziąsłowego ) * 2500 ZŁ
Podcięcie wędzidełka * 200-400 ZŁ
Radiologia
Zdjęcie panoramiczne * 100 ZŁ
Zdjęcie rtg * 20 ZŁ
Tomografia komputerowowa szczęka i żuchwa * 300 ZŁ
Tomografia komputerowa częściowa * 150-200 ZŁ
Simplant – cyfrowe planowanie implantów

* 500-1500 ZŁ

Skan wewnątrzustny – zastąpiono nim tradycyjne masy wyciskowe Bezpłatnie  

* Podane powyżej ceny są cenami minimalnymi cena ostateczna jest określana przed badaniem lub zabiegiem.

 

Warunki otrzymania gwarancji.

 • higienizacja jamy ustnej (usunięcie kamienia i osadów) co sześć miesięcy lub raz w roku w zależności  od zaleceń lekarza prowadzącego
 • utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas instruktażu higieny jamy ustnej
 • niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac  tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta.
 • kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.
 • leczenia zębów mlecznych

 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia  kanałowego
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym
 • nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych
 • urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu