Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Test HARMONY

Co to jest test HARMONY?

 

Test Harmony to badanie prenatalne nowej generacji, które pozwala ocenić ryzyko wystąpienia trisomii chromosomowych – zaburzeń o podłożu genetycznym, takich jak zespół Downa; opcjonalnie umożliwia określenie płci płodu oraz analizę liczby chromosomów płci (X,Y). Bezpośrednia analiza pozakomórkowego DNA krążącego w krwi  pozwala precyzyjnie oszacować ryzyko wystąpienia wybranych trisomii już po 10. tygodniu ciąży.

 

Test może być wykonany już w 10 tygodniu ciąży a skuteczność testu jest powyżej 99%.

Trisomie a zespoły wad wrodzonych dziecka

Ludzie normalnie wyposażeni są w 23 pary chromosomów zbudowanych z nici DNA i białek. DNA jest nośnikiem informacji genetycznej. Trisomia jest zaburzeniem polegającym na obecności trzech kopii chromosomów w miejscu normalnie występujących dwóch.

Trisomia 21 spowodowana jest obecnością dodatkowej kopii chromosomu 21 i jest najczęściej występującą nieprawidłowością tego typu. Powoduje zespół Downa, z którym wiąże się upośledzenie umysłowe stopnia łagodnego do umiarkowanego. Z tym schorzeniem mogą także współwystępować wady przewodu pokarmowego i wrodzone wady serca. Częstotliwość występowania zespołu Downa szacuje się na 1:740 urodzeń.

Trisomię 18 powoduje obecność dodatkowej kopii chromosomu 18 . Trisomia 18 odpowiada za zespół Edwardsa i związana jest z wysokim ryzykiem poronienia. Niemowlęta z trisomią 18 często posiadają wrodzone wady serca oraz inne schorzenia znacznie skracające długość ich życia. Występowanie trisomii 18 szacuje się na 1:5000 urodzeń.

Trisomia 13 jest skutkiem obecności dodatkowej kopii chromosomu 13. Trisomia 13 powoduje zespół Patau’a,  związany z wysokim ryzykiem poronienia. Niemowlęta urodzone z trisomią 13 mają zazwyczaj poważne wrodzone wady serca oraz inne zaburzenia. Przypadki przeżycia 1 roku są niezwykle rzadkie. Szacuje się, że trisomia 13 występuje raz na około 16000 urodzeń.

Zalety i korzyści testu HARMONY

Nieinwazyjność testu

Do wykonania testu wystarczy tylko 5ml krwi obwodowej matki. Nie ma ryzyka zakażenia wewnątrzmacicznego i poronienia.

Wysoka dokładność i skuteczność

Aktualnie stosowane badania przesiewowe są nieinwazyjne, więc bezpieczne dla matki i dziecka, ale mogą wykazywać około 5% odsetek wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych. W konsekwencji może dość do sytuacji, że po uzyskaniu wyniku dodatniego takiego testu i skierowaniu pacjentki na badanie inwazyjne zostanie utracona ciąża wtedy, gdy dziecko było zdrowe.

Dla celów badania trisomii płodowych przeprowadzanych z krwi obwodowej matki opracowano wiele metod analizujących pozakomórkowe DNA (cfDNA). Dzieli się je na dwie kategorie: analizę losową (znaną także jako równoległe masowe sekwencjonowanie typu ‘shotgun’ – MPSS) i celowaną analizę DNA. Test prenatalny Hormony wykorzystuje metodę celowanej analizy DNA.

W porównaniu z analizą losową, analiza celowana cfDNA jest prostsza, mniej kosztowna i bardziej precyzyjna. Jednym z etapów badania jest określenie procentowej zawartości płodowgo cfDNA w krwi obwodowej matki, dzięki czemu zachowana jest bardzo wysoka wiarygodność diagnostyczna testu.

Szybkość i terminowość

Test może być wykonany już w 10 tygodniu ciąży. Czas oczekiwania na wynik wynosi ok. 2 tygodni, jednakże najczęściej wynik otrzymujemy po 10 dniach.

Kto powinien rozważyć zrobienie testu?

  • Kobiety, które chcą przeprowadzić nieinwazyjny test w kierunku trisomii 21, 18 i 13 płodu.
  • Kobiety w wieku powyżej 35 roku życia, które nie chcą zdecydować się na inwazyjne badania prenatalne.
  • Kobiety, których wyniki badań biochemicznych i ultrasonograficznych w pierwszym i drugim trymestrze ciąży sugerują duże ryzyko aneuploidii chromosomowych.
  • Kobiety, które mają przeciwwskazania do inwazyjnych badań prenatalnych, takie jak łożysko przodujące, wysokie ryzyko poronienia, zakażenie HBV, HIV, itd.
  • Kobiety, które poddały się zabiegowi zapłodnienia in vitro

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

http://synevo.pl/badania-prenatalne-harmony/

http://www.ariosadx.com/