Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta rozpoczyna się od założenia karty pacjenta. W karcie wypełnione zostają podstawowe informacje (imię, nazwisko, adres,  telefon, email, pesel). Otrzymają Państwo również formularz wywiadu ogólnolekarskiego i stomatologicznego, który należy  wypełnić i podpisać.

Następnie pacjent zostaje zaproszony do gabinetu zabiegowego.

Lekarz stomatolog zapoznaje się z załączonym wywiadem lekarskim, w razie wątpliwości zada pytania. Jeśli przyjmują Państwo jakieś leki, warto spisać je w domu na kartce, by nie pominąć lub pomylić nazwy leków.

Następnie lekarz przeprowadzi szczegółowe badanie stomatologiczne, za pomocą zgłębnika i lusterka. Wspomaga się również kamerą wewnatrzustną,  która obrazuje rzeczywisty stan w jamie ustnej, wyświetlony na monitorze. Dzięki temu  pacjent może lepiej zrozumieć, o czym mówi lekarz.

Standardowo przy pierwszej wizycie, oraz wizytach kontrolnych, lekarz wykonuje zdjęcia RVG ( skrzydłowo –zgryzowe, zębowe) które pokazują się na monitorze komputera. Jest to badanie pomocnicze, które ułatwia lekarzowi postawienie prawidłowej diagnozy.

Jeśli jest wskazanie pacjent zostanie skierowany na wykonanie zdjęcia pantomograficznego.

Po dokładnym zbadaniu, oraz rozmowie z pacjentem, lekarz ustala plan leczenia, który dobrany jest indywidualnie do sytuacji klinicznej i oczekiwań pacjenta. Pacjent zostaje poinformowany o orientacyjnych kosztach leczenia. Na następnej wizycie dostaje swoją własną kartę z informacja co jest do leczenia i ile to będzie kosztować.

Przy wykonywaniu rozległych prac protetycznych, przedstawiamy pacjentowi pisemną wycenę, którą po zaakceptowaniu, należy podpisać. Jest to umowa zobowiązująca.